Potgrónd bestelle

Bestel ouk dit jaor ógge potgrónd mekkelik beej v.v. de Moeraskwaakers. Völ ’t ónderstaonde formulier in en weej bezörge de potgrónd beej óg thoes.
Allein bezörging in poscodegebeed: 5911, 5913, 5914, 5915 en 5916

Data wannier de potgrónd beej óg thoes bezörg kin waere 2024: 1 maart, 2 maart, 9 maart, 16 maart
‘T is helaas neet meugelik um ein datum van bezörging oet te kieze.

Pries per zak: € 5,50     Betaling beej aaflevering. Pinne beej aaflevering kin ouk.