v.v. de Moeraskwaakers

Jeug algemein

De jeug haet de toekóms en daorum steit de Vense Jeugvastelaovend beej ós hoeëg in ’t vaan. Weej as Jeugkemissie zörge d’r veur det de jeug in ’t klein duit waat de groeëte in ’t groeët doon. In september/oktober beginne weej al mit vergadere, um alle activiteite en veurbereijinge ouk op tied op de rails te hebbe. Alles waat heej wuurt vermeld gebeurt ónder de vleugels van de Jeugkemissie, later dao in gesteund door de betreffende elders.

De Vense kinder oet groep 7 van de basisschoeël waere gevraog of zeej interesse hebbe um aan ’t Jeugkwartet deil te neme. Oet die kinder die det gaer wille, en det zien d’r altied ‘nen hielen houp, waere d’r dan veer geloeët, die ’t nieje Kwartet gaon vorme.

Oet de Vense kinder van groep 8 van de basisschoeël wuurt ‘ne Raod van Elf samegesteld en ouk de Jeugvors en de Jeugsirremoniemeister kómme oet dae groep. De betreffende lierkrach(te) beslis(s)e wae die letste twieë gaon waere. Dit alles gebeurt neteurlik ónder strikte geheimhalding.

Ein waek nao ’t oetkómme van ’t groeëte Moeraskwaakerstrio traejt ’t alde jeuggezelschap ( Kwartet, Raod van Elf, Vors en Sirremoniemeister) aaf op ‘ne schitterende jeugmiddaag gevöld mit optraejes van ós eige Vense jeug. Op daezelfde middaag wuurt ’t nieje gezelschap bekind gemak, mit as spannend hoeëgtepunt ’t oetrope van ’t nieje Jeugkwartet.

Ós jeuggezelschap wuurt vaerder nog opgefleurd door ’n paar schattige dansmeriekes. Die kómme oet groep 3 van de basisschoeël.

De zóndaag nao ’t oetkómme van ’t Jeugkwartet trekke weej, naodet weej de receptie van de Jocusprins hebbe bezóch, mei in d’n Optoch van ’t Ven.
Vaerder bezeuke weej diverse recepties van andere (jeug)vereiniginge en d’n disco-aovend van ’t JAV.

In de Vastelaovesmis zien weej neteurlik ouk allemaol aanwezig.
Dónderdaags of vriedaags veur de Vastelaovend bezeuke weej de peuterspeulzaal en op de vriedaag ouk basisschoeël Sterrenpad ’t Ven (veurhaer de Gemmaschoeël).
Vastelaoveszóndaag is veur ós ouk ‘nen belangrieken daag. Dan trekke weej iers mei in de kinderoptoch in de stad en ’s middaags is ós eige receptie in Feeszaal ’t Ven. Vastelaovesmaondaag en -dinsdaag zien weej vreej. Op Aswoensdaag gaon weej nog ’n assekruutske haole en dan zit veur de kinder de Vastelaovend d’r weer op.

Veur de Jeugkemissie nog neet. Ós res nog ’n evaluatie mit de elders van ’t Jeugkwartet, ’t bestuur en ’n eige evaluatie euver ’t verloup van de aafgeloupe Vastelaovend. En dan zien weej toe aan vekansie um d’r ’t volgend sezoen weer vol taegenaan te kinne!


SOCIAL MEDIA JEUG