Jeug algemein

De jeug haet de toekóms en daorum steit de Vense Jeugvastelaovend beej ós hoeëg in ’t vaan. De leje van de Jeugkemissie zörge d’r veur det de jeug in ’t klein duit waat de groeëte in ’t groeët doon. In september/oktober beginne zeej al mit vergadere, um alle activiteite en veurbereijinge ouk op tied op de rails te hebbe. Alles waat heej wuurt vermeld, gebeurt ónder de vleugels van de Jeugkemissie, later dao in gesteund door de betreffende elders.

De Vense kinder oet groep 7 van de basisschoeël waere gevraog of zeej interesse hebbe um aan ’t Jeugkwartet deil te neme. Oet die kinder die det gaer wille, en det zien d’r altied ‘nen hielen houp, waere d’r dan veer geloeët, die ’t nieje Kwartet gaon vorme.

Oet de Vense kinder van groep 8 van de basisschoeël Sterrenpad waere de Jeugvors en de Jeugsirremoniemeister gekaoze. De betreffende lierkrach(te) beslis(s)e mei wae det gaon waere. Dit alles gebeurt neteurlik ónder strikte geheimhalding.

Ein waek nao ’t oetkómme van ’t groeëte Moeraskwaakerstrio traejt ’t alde jeuggezelschap aaf op ‘ne schitterende jeugmiddaag gevöld mit optraejes van ós eige Vense jeug. Op daezelfde middaag wuurt ’t nieje gezelschap bekind gemak, mit as spannend hoeëgtepunt ’t oetrope van ’t nieje Jeugkwartet.
Ós jeuggezelschap wuurt vaerder nog opgefleurd door ’n paar schattige dansmeriekes. Die kómme oet groep 4 van de basisschoeël.

De zóndaag nao ’t oetkómme van ’t Jeugkwartet trekke zeej, naodet zeej de receptie van de Jocusprins hebbe bezóch, mei in d’n Optoch van ’t Ven.
Vaerder bezeuke zeej diverse recepties van andere (jeug)vereiniginge. Nao aafloup van de jeugreceptie make zeej ’t motto veur ’t volgend jaor bekind.

In de vastelaovesmis zien zeej neteurlik ouk allemaol aanwezig. Vriedaags veur de vastelaovend bezeuke zeej ouk basisschoeël ’t Sterrenpad ’t Ven (veurhaer de Gemmaschoeël).
Vastelaoveszóndaag is ouk ‘nen belangrieken daag. Dan trekke zeej iers mei in de kinderoptoch in de stad en ’s middaags is ós eige jeugreceptie in ós Residentie. Vastelaovesmaondaag en -dinsdaag zien zeej vreej. Op Aswoensdaag gaon zeej nog ’n assekruutske haole en dan zit veur de kinder de vastelaovend d’r weer op.

Veur de Jeugkemissie nog neet. Eur res nog ’n evaluatie mit de elders van ’t Jeuggezelschap, ’t bestuur en ’n eige evaluatie euver ’t verloup van de aafgeloupe vastelaovend. En dan zien zeej toe aan vekansie um d’r ’t volgend sezoen weer vol taegenaan te kinne!

Jeug Social Media